STARTSIDE

OM OSS

PRODUKTER
OG TJENESTER


 » Fuktskader
 » Taksering
 » Boligsalgsrapport
 » Skadetaksering
 » Byggesøknader
 » Byggeplasskontroll
 » Reklamasjoner

LINKER

NYHETER

KONTAKT

Om oss

Tina og jeg er klar for ny jobb

Jeg har arbeidet sammenhengende som bygningsingeniør i 30 år. De første 12 årene beregnet og lagde jeg arbeidstegninger for tre-, stål- og betongkonstruksjoner og fulgte opp på byggeplass. De neste 13 årene jobbet jeg i to forskjellige kommuner og i staten. Jobbet da som forvalter av offentlige bygg, byggesaksbehandler, byggeleder og prosjektleder. Lagde også en del planløsninger.

I 2004 ble firmaet jeg jobbet i nedlagt. Min fritidsinteresse nr. en var/er hunder. Hadde da en riesenschnauzer, Tina, som jeg trente mot godkjenning som redningshund. Tok opp lån i banken og reiste til Sverige der hunden ble omprogrammert fra å finne mennesker i skogen til å finne skjulte fuktskader i bygninger. Vi var ett år i Sverige, jeg fordypet meg i fuktproblematikken, hunden ble trent opp og var med og fant fuktskader i boliger, kontorer, skoler etc. i Stockholmsområdet.

Isi

Firmaet startet opp på våren 2005 da hunden hadde fått sine sertifikater. Det er et enkeltmannsforetak og innehaver er Sølvi Strømme.

I dag har jeg tre hunder, to riesensnauzere og en springer spaniel. Sistnevnte er beskrevet nærmere under nyheter.

For å kunne tilby kundene mine en best mulig hjelp har jeg fått godkjenning til å lage skadetakster i NITO-takst. For å få lov til å drive med skadetaksering måtte jeg først få godkjenning til å lage verditakster og boligsalgsrapporter.

Boss

Taksering, boligsalgsrapporter og skadetaksering har et grunnleggende felles trekk, nemlig man må ha et våkent øye for mulige feil og mangler i bygninger og danner derfor sammen med min hovedinteresse, nemlig fuktskader i bygg, en spennende nisje i markedet.

Det er vanskelig å nå frem når man mener å ha en skjult fuktskade. Oppslag i pressen forteller om skoler, barnehager etc. som sliter med å bli tatt på alvor, huskjøpere som blir syke etter å ha flyttet inn i sin nye bolig, husbyggere som også blir syke etter innflytting. Vi hjelper å skaffe dokumentasjon og påvise hvor fuktskaden er, og kan også gi råd om selve saneringsprosessen.

Fagmiljøet tar ikke fuktskader på alvor, vi jobber for å synliggjøre problemene, tar problemene på alvor og hjelper dem som har fått problemer i sine bygg.

Vi bruker også tradisjonelle metoder som fuktmåling, men dersom skaden har tørket opp, strekker ikke fuktmåleren til. Det er da hunden blir et godt hjelpemiddel. Senere forskning har vist at også tørre fuktskader kan påvirke helsen vår.

Dersom det er nødvendig å dokumentere skaden tar vi prøver av materialene og sender til analyse på laboratorium i Sverige. Vi kan så lage en skriftlig rapport basert på de funn vi har gjort og som kan brukes til å dokumentere skader i bygningen.

VI KAN MER ENN Å FINNE MUGG:

Vi er daglig på tur i skogen.

Vi elsker snø og trekker gjerne pulken.

Om sommeren bærer vi mer enn gjerne telt og mat i kløven.